شنبه, 15 آذر 1399 14:23

شرکت نصر میثاق اهواز

فعالیت در زمینه‌های نفت و گاز، راه و باند، آب، کشاورزی ، ساختمان و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات
 • Metra Saman Engineering Company

  Employer:

  Project Status:

  Location:

  Start Date: 7/5/2011

   

 • NIGC Processes 136 bcm of Gas

  Dispatching department manager at National Iranian Gas Company (NIGC), Hasan Montazer Torbati, made the remarks adding the volume has been transferred to consumption destinations across the country through 35 thousand kilometers of high-pressure gas grid and 70 boosting gas pressure stations.

 • NIGC Processes 136 bcm of Gas

  Dispatching department manager at National Iranian Gas Company (NIGC), Hasan Montazer Torbati, made the remarks adding the volume has been transferred to consumption destinations across the country through 35 thousand kilometers of high-pressure gas grid and 70 boosting gas pressure stations.

 • NIGC Processes 136 bcm of Gas (2)

  Dispatching department manager at National Iranian Gas Company (NIGC), Hasan Montazer Torbati, made the remarks adding the volume has been transferred to consumption destinations across the country through 35 thousand kilometers of high-pressure gas grid and 70 boosting gas pressure stations.