شنبه, 15 آذر 1399 15:48

پروژه های شرکت نصر میثاق

  محل اجراء :عسلویه-بندرعباس

 دستگاه نظارت :شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 شرح پروژه : احداث خط لوله انتقال ۳۶ اینچ میعانات گازی

عسلویه به بندرعباس به طول حدود ۴۰۰ متر و با ظرفیت انتقال تقریبی ۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز از ایستگاه پمپاژ عسلویه به پایانه و پالایشگاه بندرعباس - سفارش ، تهیه ، تامین حمل و تخلیه کالا اعم از داخلی و خارجی
- احداث ایستگاه پمپاژ ، خط لوله ایستگاه شیر انشعاب ، ایستگاه فرستنده و گیرنده توپک ، حفاظت کاتدیک ونصب ، پیش از راه اندازی و راه اندازی پروژه