شنبه, 15 آذر 1399 15:45

پروژه های شرکت نصر میثاق

  محل اجراء : ماهشهر

 دستگاه نظارت :شرکت ملی و مهندسی وساختمان نفت ایران

 شرح پروژه : انجام خدمات تهیه و تامین کلیه مصالح ، ماشین آلات  ، تجهیزات ،انجام کارهای ساختمانی ،نصب و تست و راه اندازی سایر خدمات

مربوط به  احداث دو رشته خطوط زیرزمینی 20 اینچ به طول تقریبی  6/2 کیلومتر حدفاصل فلنج خروجی انبار نوربخش تا محل اتصال واقع در بندر صادراتی ماهشهر جهت  انتقال و دریافت فرآورده های نفتی شامل بنزین, گازوئیل و نفت سفید به ظرفیت هرکدام 220هزار بشکه در روز(1457/5متر مکعب برساعت)میباشد.  احداث مسیر باند عملیات به عرض 12 متر به طول 4200 متر  جهت لوله  20 اینچ با فاصله 7 متر  از یکدیگر