شنبه, 04 بهمن 1399 18:25

خط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین – کاشان – ری به صورت EPC و انبار نفت نوربخش – بندرصادراتی ماهشهر به روش PC

  محل اجراء : نائین-کاشان-ری-بندرماهشهر

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاورپارسیکان ایران

شرح پروژه : 433 کیلومتر خط لوله 20 اینچ و تجهیزات جانبی احداث ده مخزن سقف ثابت

ومتحرک جمعاً به  ظرفیت 300 هزار مترمکعب پست برق، 6 کیلومتر خط انتقال برق و احداث     

  ROW(عملیات ساختمانی خط لوله)، احداث تلمبه خانه نفت   کاشان و توسعه تلمبه خانه

 نائین و احداث پایانه شهر ری/انجام خدمات تهیه و تامین کلیه مصالح و ماشین آلات  و تجهیزات ،

انجام کارهای ساختمانی ،نصبو تست و راه اندازی سایر خدمات مربوط به  احداثدو رشته خطوط

  زیرزمینی 20 اینچ به طول تقریبی6/2 کیلومتر حدفاصل فلنج خروجی انبار نوربخش تا محل اتصال

اقع در بندر صادراتی ماهشهر جهت انتقال و دریافت فرآورده های نفتی شامل بنزین, گازوئیل و نفت

سفید به ظرفیت هرکدام 220هزار بشکه در روز(1457/5متر مکعب برساعت)میباشد.