جمعه, 02 آبان 1399 09:46

خط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین – کاشان – ری به صورت EPC و انبار نفت نوربخش – بندرصادراتی ماهشهر به روش PC