شنبه, 15 آذر 1399 14:53

پروژه های شرکت نصر میثاق

 

محل اجراء :گتوند(شوشتر)

دستگاه نظارت : نصر میثاق

شرح پروژه :   احداث کشت و صنعت شهید باغبانی به مساحت ۱۱۰۴ هکتار به منظور کسب درآمد پایدار ،  ایفای نقش در اقتصاد مقاومتی و توسعه

ادامه مطلب...

 محل اجراء :حمیدیه

 دستگاه نظارت : موسسه جهاد نصر

 شرح پروژه : عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی ، درسطح ۵۰۶0 هکتار  شامل

ادامه مطلب...

 محل اجراء :شوش

 دستگاه نظارت :راه وترابری خوزستان

 شرح پروژه : احداث عملیات پل شماره یک با دو دهانه 20 متر ی  شامل  اجرا  و

ادامه مطلب...

 محل اجراء :پره سر-آستارا

دستگاه نظارت :شرکت مهندسی وتوسعه کار ایران

شرح پروژه : تهیه و تامین و حمل کلیه مصالح (P) انجام کارهای ساختمانی و نصب (C) و احداث

ادامه مطلب...

 محل اجراء :پارسیان-جهرم

 دستگاه نظارت :شرکت ملی گاز

 شرح پروژه : احداث 200 کیلومتر خط لوله 56 اینچ ،

ادامه مطلب...

 محل اجراء :صفاشهر-آباده

 دستگاه نظارت :شرکت ملی گاز

 شرح پروژه : عملیات اجرایی تسطیح و خاکبرداری در زمین سخت به طول  121  کیلومتر

ادامه مطلب...