شنبه, 15 آذر 1399 14:56

پروژه های شرکت نصر میثاق

محل اجراء :نور-چمستان-آمل

دستگاه نظارت :اداره کل راه وشهرسازی مازندران

شرح پروژه : عملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن

ادامه مطلب...

محل اجراء : بابل

دستگاه نظارت :وزارت راه وشهرسازی

شرح پروژه : عملیات اجرای تقاطع های کنارگذر

ادامه مطلب...

محل اجراء :شوش

دستگاه نظارت :سازمان آب وبرق خوزستان

شرح پروژه : اجرای عملیات  تکمیلی زهکشی های دشت ارایض

ادامه مطلب...

محل اجراء :شوش

دستگاه نظارت :موسسه جهاد نصر

شرح پروژه :تسطیح و طراحی و احداث شبکه آبیاری

ادامه مطلب...

محل اجراء : نائین-کاشان-ری

دستگاه نظارت :شرکت ملی ومهندسی ساختمان نفت ایران

شرح پروژه : شرح پروژه :  420 کیلومتر خط لوله 20 اینچ

ادامه مطلب...

محل اجراء :اندیمشک-دزفول

دستگاه نظارت :وزارت راه وشهرسازی شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه

شرح پروژه : احداث تقاطع غیر همسطح

ادامه مطلب...