شنبه, 15 آذر 1399 14:33

پروژه های شرکت نصر میثاق

محل اجراء :آفریقای جنوبی_شهرکیپ تاوان

دستگاه نظارت :مشارکتی

شرح پروژه : ساخت 126 آپارتمان

ادامه مطلب...

محل اجراء : خرمشهر

دستگاه نظارت :شرکت فولاد کاوه اروند

شرح پروژه : اجرای عملیات ابنیه فنی و احداث

ادامه مطلب...

محل اجراء : نیروگاه اتمی اراک

دستگاه نظارت : راه کار صنایع نوین

شرح پروژه : اجرای بخشی از سازه های بتنی،

ادامه مطلب...

محل اجراء :اندیمشک

دستگاه نظارت : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای کشور

شرح پروژه : احداث پل بتنی

ادامه مطلب...

محل اجراء اهواز

دستگاه نظارت :وزارت راه وترابری

شرح پروژه : کلیه عملیات اجرایی به طول

ادامه مطلب...

محل اجراء :اهواز

دستگاه نظارت :راه وترابری خوزستان

شرح پروژه : اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت به طول

ادامه مطلب...