شنبه, 15 آذر 1399 14:30

پروژه های شرکت نصر میثاق

 محل اجراء :اهواز 

 دستگاه نظارت :موسسه جهاد نصر

 شرح پروژه : شامل عملیات کانال کنی، خاکبرداری، آرماتوربندی، قالببندی، بتن ریزی، احداث کانال فرعی

ادامه مطلب...

 محل اجراء :اهواز

 دستگاه نظارت :شرکت آب فاضلاب اهواز

 شرح پروژه : طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی تصفیه خانه جدید فاضلاب اهواز

ادامه مطلب...

 محل اجراء :دشت حرکرمانشاه

 دستگاه نظارت :شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

 شرح پروژه : اجرای 3 ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب با لوله پلی اتیلن

ادامه مطلب...

 محل اجراء :شوش

 دستگاه نظارت :شرکت سهامی سازمان آب وبرق خوزستان

 شرح پروژه : احداث  42 کیلومتر کانال درجه یک و دو ، 

ادامه مطلب...

 محل اجراء :اهواز دارخوین (جفیر40 کیلومتری جنوب)

 دستگاه نظارت :سازمان آب وبرق خوزستان

 شرح پروژه : احداث و تکمیل کانال اصلی انتقال آب  به طول 16 کیلومتر شامل 

ادامه مطلب...

 محل اجراء :حمیدیه

 دستگاه نظارت :موسسه جهاد نصر

 شرح پروژه : عملیات تجهیز و نوسازی در سطح  11600  هکتار (ناخالص)

ادامه مطلب...