شنبه, 15 آذر 1399 15:41

پروژه های شرکت نصر میثاق

 محل اجراء :عراق-شهربصره

 دستگاه نظارت :وزارت کارواموراقتصادی عراق شرکت بازرگانی و پیمانکاری طریف السلام

 شرح پروژه : ساخت مجتمع کانون اصلاح در

ادامه مطلب...

 محل اجراء :شوش

 دستگاه نظارت :سازمان آب وبرق خوزستان

 شرح پروژه : احداث کانال 33 کیلومتر با ارتفاع 4 متر عرض کف کانال 6-2 متر و عرض بالا18متر,

ادامه مطلب...

 محل اجراء :شوش

 دستگاه نظارت :سازمان آب و برق خوزستان

 شرح پروژه : احداث کانال به طول 8 کیلومتر با عرض کف 6 متر  و ارتفاع تا 22.5 

ادامه مطلب...

 محل اجراء :شوشتر

 دستگاه نظارت :سازمان آب وفاضلاب خوزستان

 شرح پروژه : احداث تصفیه خانه فاضلاب شوشتر

ادامه مطلب...

 محل اجراء :40 گیلومتری جنوب اهواز

 دستگاه نظارت :شرکت سهامی سازمان آب وبرق خوزستان

 شرح پروژه : احداث و تکمیل کانال انتقال آب  jMC   به طول  10.5  کیلومتر

ادامه مطلب...

  محل اجراء :سودجان

 دستگاه نظارت :سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال بختیاری

 شرح پروژه : اجرای سه ایستگاه پمپاژ به منظور انتقال آب از رودخانه زاینده رود

ادامه مطلب...