شنبه, 04 بهمن 1399 16:38

پروژه های شرکت نصر میثاق

  محل اجراء : شاهرود-سنگ بست

 دستگاه نظارت : شرکت ملی گاز ایران

 شرح پروژه : عملیات  مسیر سازی (ROW) ، تهیه  و اجرای خط لوله 48 اینچ فولادی

ادامه مطلب...

  محل اجراء :عسلویه-بندرعباس

 دستگاه نظارت :شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 شرح پروژه : احداث خط لوله انتقال ۳۶ اینچ میعانات گازی

ادامه مطلب...

  محل اجراء : ماهشهر

 دستگاه نظارت :شرکت ملی و مهندسی وساختمان نفت ایران

 شرح پروژه : انجام خدمات تهیه و تامین کلیه مصالح ، ماشین آلات  ، تجهیزات ،انجام کارهای ساختمانی ،نصب و تست و راه اندازی سایر خدمات

ادامه مطلب...

  محل اجراء : کوهدشت تا نفت شهر

 دستگاه نظارت :شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

 شرح پروژه : احداث خط لوله 

ادامه مطلب...

  محل اجراء : هندیجان

 دستگاه نظارت : اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خوزستان

 شرح پروژه : نهال کاری به مساحت ۶۰۰ هکتار

ادامه مطلب...

  محل اجراء : دهنو هندیجان

 دستگاه نظارت : منابع طبیعی و آبخیزداری شهرتان اهواز

 شرح پروژه : شامل حفر  چاله و کاشت ۸۳۰۰۰ اصله نهال

ادامه مطلب...