دوشنبه, 18 آذر 1398 03:07

پروژه های شرکت نصر میثاق

محل اجراء : کرمانشاه

دستگاه نظارت : آبدان فراز

شرح پروژه : عملیات تکمیلی جاده های سرویس و خط انتقال آب از سد آزادی به دشت حر

محل اجراء : اهواز

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور مهاب قدس - آب انرژی اروند

شرح پروژه : طراحی، اجرا و تکمیل تاسیسات فاضلاب غرب اهواز به همراه تامین مالی (فاینانس خارجی) به صورت EPCF

محل اجراء : مهریز - انار

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور راهبرد تردد پارس

شرح پروژه : احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه مهریز - انار

محل اجراء : بوشهر

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور بهین تردد پارس

شرح پروژه : احداث تقاطع غیر همسطح میدان شهید مطهری بوشهر

محل اجراء : اهواز

دستگاه نظارت : خشت سازان مهتاب

شرح پروژه : احداث تقاطع غیر همسطح (زیرگذر) انتهای کوی پردیس

محل اجراء : قزوین - زنجان

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور هراز راه

شرح پروژه : عملیات طراحی و احداث خط دوم قطعه چهارم راه آهن (زیر سازی، پل سازی و روسازی) قزوین - زنجان از خروجی ایستگاه سلطانیه تا خروجی ایستگاه زنجان به صورت EPC