سه شنبه, 12 فروردين 1399 16:46

پروژه های شرکت نصر میثاق

  محل اجراء : نائین-کاشان-ری-بندرماهشهر

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاورپارسیکان ایران

 شرح پروژه : 433 کیلومتر خط لوله 20 اینچ و تجهیزات جانبی احداث ده مخزن سقف ثابت

ومتحرک جمعاً به  ظرفیت 300 هزار مترمکعب پست برق، 6 کیلومتر خط انتقال برق و احداث     

  ROW(عملیات ساختمانی خط لوله)، احداث تلمبه خانه نفت   کاشان و توسعه تلمبه خانه

 نائین و احداث پایانه شهر ری/انجام خدمات تهیه و تامین کلیه مصالح و ماشین آلات  و تجهیزات ،

انجام کارهای ساختمانی ،نصبو تست و راه اندازی سایر خدمات مربوط به  احداثدو رشته خطوط

  زیرزمینی 20 اینچ به طول تقریبی6/2 کیلومتر حدفاصل فلنج خروجی انبار نوربخش تا محل اتصال

اقع در بندر صادراتی ماهشهر جهت انتقال و دریافت فرآورده های نفتی شامل بنزین, گازوئیل و نفت

سفید به ظرفیت هرکدام 220هزار بشکه در روز(1457/5متر مکعب برساعت)میباشد.


 

محل اجراء : سبزآب به اندیمشک به شهر ری

دستگاه نظارت : مهندسین مشاورطرح اندیشان

شرح پروژه : انجام خدمات طراحی و مهندسی و احداث row با خاکبرداری

حدود 13 میلیون مترمکعب و خط لوله نفت خام ترش به اقطار 30و26و18 از سیزآب

اندیمشک به شهرری به طول حدود 620 کیلومتر و6  تلمبه خانه و فشارشکن در مسیر

 و احداث 40 کیلومتر خط انتقال نیروی63 و 132 کیلو ولت و تاسیسات جانبی

ایستگاه جانبی، ایستگاه شیر بین راهی 15 مورد، ایستگاه فرستنده، گیرنده توپک 8 مورد،

احداث تلمبه خانه های سبزآب، تلمبه خانه تنگه فنی به ظرفیت 450000 بشکه

در روز و تلمبه خانه آسار به ظرفیت 295000 بشکه در روز.

 

   محل اجراء : بندر عباس

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاور فرایند سازان انرژی

 شرح پروژه : اکبرداری/100/000/ 13 مترمکعب , اجرای ROW و خط انتقال

گاز جمعابه طول 463کیلومتر و ساخت مخازن  1250 و 1325 مکعبی و ایستگاه های       

 شیر بین راهی و ایستگاه های فرستنده وگیرنده

 

محل اجراء : شوش

دستگاه نظارت : مهاب قدس

شرح پروژه : احداث کانال به طول 8 کیلومتر و خاکریز حائل به طول 14 کیلومتر ،

احداث راه آب در خروجی زیر گذر تقاطعی به طول 2 کیومتر ، احداث جاده های سرویس

طرفین کانال ،احداث پروژه حمل خاک مازاد تا محل دپو ،تسطیح پروفیله کردن و تثبیت

خاکهای مازاد ،حفاظت شیروانهای کانال ،احداث یک دستگاه آببند،احداث دو دستگاه آبگیر

 

محل اجراء : شوش

دستگاه نظارت : مهاب قدس

شرح پروژه : احداث کانال اصلی به طول 7/9 کیلومتر , جاده های سرویس 

طرفین  کانال ، احداث خاکریزی حائل به طول 14 کیلومتر با ابنیه فنی مورد نیاز. 

محل اجراء : شوش

دستگاه نظارت : مهاب قدس

شرح پروژه :احداث زهکش اصلی دشت دوسالق با عرض کف تا 29 متر و طول 37/2 کیلومتر, زهکش اصلی شماره یک دشت ارایض با عرض کف تا 35 متر و بطول 17/5 کیلومتر. و احداث ابنیه های فنی