چهارشنبه, 06 مهر 1401 10:13

شرکت دانیال پترو

شرکت دانیال پترو

مدیر: مهندس مهدی کاری
تلفن: 43984000-021
فکس: 88744440-021
آدرس: تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان صابونچی – خیابان پنجم ـ پلاک 39
تاریخ شروع: 1390/06/13