دوشنبه, 30 دی 1398 12:19

معاونتها

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

1

صادق طالب باغبانی

معاون پشتیبانی، مجامع و شرکتها 

061-33214091-4

 2

پرویز حسینی 

معاون فنی و اجرا

061-33214104-5 

 3

محمدافلاطون زاده 

معاون برنامه ریزی و توسعه 

061-33214142