پنج شنبه, 26 فروردين 1400 03:42

مجتمع شهید باغبانی

 

شرکت نصر میثاق اهواز در جهت ایجاد درآمدی پایدار و خدمات رسانی شایسته به سهامداران خود پس از دو سال پیگیری مستمر و مطالعات میدانی موفق به عقد قرارداد مجتمع کشاورزی شهید باغبانی گردید.

 شرکت نصر میثاق اهواز در جهت ایجاد درآمدی پایدار و خدمات رسانی شایسته به سهامداران خود و در عرصه کشاورزی و تولیدات وابسته سرمایه گذاری نمود، این امر مهم که پیرو تصمیمات ستاد کل نیروهای مسلح و با موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر رهاسازی برخی پادگان های موجود در استان خوزستان از جمله پادگان شهید باغبانی به منظور بهره برداری مناسب و ایجاد راه توسعه در زمینه کشاورزی و دامپروری و ایجاد اشتغال در مناطق محروم از جمله شهرستان گتوند و حومه انجام گرفت، و پس از دو سال پیگیری مستمر و مطالعات میدانی منجر به عقد قرارداد اجاره واگذاری به شرکت نصر میثاق اهواز گردید.

مجتمع شهید باغبانی با مساحتی بالغ بر 1104 هکتار در نزدیکی غرب شهرستان گتوند در مسیر جاده شوشتر به دزفول واقع می باشد این مجتمع از دوران دفاع مقدس تا سال 1388 به عنوان پادگان در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده و اکنون با همت تلاشگران در مسیر توسعه تبدیل به قطب کسب و کار در راستای رشد اقتصادی منطقه خواهد گردید.

امید است که این شرکت بتواند با لطف خداوند متعال و حمایت دستگاه های ذیربط و امکانات بالقوه با وجود منابع طبیعی همانند آب و خاک مناسب ساختاری هدفمند در بخش کشاورزی را رقم بزند.