پنج شنبه, 26 فروردين 1400 04:33

احداث تقاطع غیر همسطح (زیرگذر) پردیس

عقد قرارداد احداث تقاطع غیر همسطح (زیرگذر) پردیس توسط شرکت نصر میثاق اهواز

شرکت نصر میثاق اهواز موفق به عقد قرارداد با شهرداری کلانشهر اهواز نسبت به احداث تقاطع غیر همسطح (زیرگذر) پردیس، از مسیر کمربندی دانشگاه پیام نور اهواز تا شهرک رزمندگان (سپنتا) به مبلغ برآورد 172/356/930/000 ريال (یکصد و هفتاد و دو میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و سی هزار ریال) گردید.

عملیات اجرایی این پروژه شامل ساخت 180 عدد سگمنت بتنی با دهانه 5.5*10 متر، اجرای لوپهای طرفین زیرگذر، اجرای دیوار حائل طرفین زیرگذر، اجرای روسازی و آسفالت مسیر و لوپها، اجرای پیاده روها، اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی (روشنایی)، نصب تابلو و علائم ایمنی می باشد.

شروع به کار پروژه در روزهای آینده طی مراسم کلنگ زنی با حضور مسئولین مربوطه صورت می گیرد که متعاقباً در گزارشات بعدی اعلام می گردد.