یکشنبه, 14 خرداد 1402 04:40

خبر اطلاع رسانی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نصرمیثاق اهواز

خبر اطلاع رسانی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نصرمیثاق اهواز

به گزارش روابط عمومی شرکت نصر میثاق اهواز جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نصر میثاق اهواز برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نصر میثاق اهواز جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نصر میثاق اهواز برگزار خواهد شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نصر میثاق اهواز نوبت اول در صبح روز یکشنبه مورخ ۲۸ فروردین1401 در محلی سالن اجتماعات هتل نیشکر اهواز واقع در بلوار گلستان بعد از سه راهی گلستان جنب شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تشکیل می گردد.

 این جلسه به منظور ارائه گزارش بازرس قانونی و حسابرس در خصوص عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی و سایر موارد دستور العملی برگزار خواهد شد.