یکشنبه, 14 خرداد 1402 05:10

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با حضور بیش از 90 درصد سهام داران و یا نمایندگان قانونی آنان برگزار شد

 

مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده با حضور بیش از 90 درصد سهام داران و یا نمایندگان  قانونی  آنان برگزار شد

این مجمع با حضوربیش از 90 در صد سهام داران و نمایندگان قانونی آنها به منظور انتخاب هیئت مدیره جدید برگزار شد

این جلسه با حضور بیش از 90در صد سهام دارن یا نمایندگان قانونی  با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی پیش گیرانه کوئید19  و فاصله گذاری اجتماعی برگزار در ساختمان مرکزی شرکت  نصر میثاق اهواز برگزار شد.

این جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و اجرای سرود ملی شروع گردید و پس از انتخاب هیات رئیسه آقای خیراله زاده مدیر عامل شرکت نصر میثاق اهواز  طی گزارشی  عملکرد شرکت نصر میثاق اهواز را به سمع حضار رساند. ،سپس رئیس جلسه نسبت به معرفی کاندیدهای هیئت مدیره اقدام نمودند و رای گیری انتخاب  هیئت مدیره شروع شد . پس از شمارش آرا ، آقایان صادق طالب باغبانی عباس خیراله زاده محمد علی شالباف - فاضل محسن پوریان و محسن مشکی زاده اعضای اصلی  و  همچنین آقایان مسلم فتاحیان دهکردی و حسنعلی کثیری دزفولی بعنوان اعضای علل البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند.

بلافاصله بعد از پایان جلسه  فوق ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت به منظور تغییر ارزش اسمی سهام شرکت شروع شد و درپایان این جلسه اعضای مجمع پس از بحث و تبادل نظر نسبت به رای گیری اقدام نمودند و مورد تصویب  قرار نگرفت

با لطف و عنایت پروردگار این جلسه با نظم و آرامش کامل از ساعت 9:30 صبح آغاز  و درساعت 12 ظهربه پایان رسید