یکشنبه, 14 خرداد 1402 06:05

تصویب افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده شرکت نصر میثاق اهواز

تصویب افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده شرکت نصر میثاق اهواز

به گزارش روابط عمومی جلسه مجمع عمومی فوق العاده  شرکت نصر میثاق اهواز در روز چهارشنبه مورخ 15 اردیبهشت  ماه 1400 راس ساعت 11:30  تشکیل و هیات رئیسه مجمع نیز انتخاب گردید.

 سپس بازرس شرکت با توجه به دستور کار جلسه مبنی بر افزایش سرمایه شرکت گزارش توجیه اقتصادی طرح مذکور را قرائت ، و توضیحات لازم را ارائه نمود و در ادامه مدیر عامل  شرکت نصر میثاق اهواز گفت : با توجه به اینکه از چند سال قبل قرار به افزایش سرمایه شرکت بود و البته که این افزایش سرمایه به نفع شرکت و همچنین به نفع سهام داران محترم نیز هست و باعث رشد شرکت میشود . 

 اعضای مجمع پس از بحث و تبادل نظر و  رای گیری مصوب نمودند که مبلغ سی میلیارد تومان از محل سود انباشته به سرمایه شرکت افزوده شود که با این افزایش ، سرمایه ثبت شده شرکت به هشتاد میلیارد تومان خواهد رسید .

مهندس خیراله زاده در ادامه گفت : ان شاءالله هیئت مدیره تلاش میکند تا در چند سال آینده بازهم افزایش سرمایه بیشتری داشته باشد و اینکه گروه نصر میثاق اهواز با توجه به اهداف پیش رو همیشه به نفع سهامدارن در حال تلاش است.

این جلسه با حضوربیش از 70 در صد سهام داران و یا نمایندگان قانونی آنان به پایان رسید.