سه شنبه, 21 مرداد 1399 11:10

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نصر میثاق اهواز

این مجمع با حضور اکثریت سهام داران و نمایندگان قانونی آنها در خصوص تعیین هیئت مدیره جدید تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی شرکت نصر میثاق اهواز مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت اول درروز سه شنبه نهم مهر ماه1398 برگزار شد.

این جلسه با حضور بیش از 85 در صد سهام دارن یا نمایندگان قانونی آنان پس ازتلاوت آیاتی از کلام الله مجید و اجرای سرود ملی شروع گردید.

در ابتدای جلسه پس از انتخاب هیات رئیسه ،نسبت به معرفی کاندیدهای هیئت مدیره اقدام نمودند،  سپس رای گیری انتخاب  هیئت مدیره شروع شد و پس از شمارش آرا ، آقایان عباس خیراله زاده صادق طالب باغبانی پرویز حسینی -محمد علی شالباف و فاضل محسن پوریان اعضای اصلی  و  همچنین آقایان کامران مرادی و عبدالامیر موذن زاده بعنوان اعضای علل البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند. لازم به ذکر است باتوجه به عملکرد خوب اعضای هیت مدیره در دوره قبل همان اعضا به دوره جدید راه پیدا نمودند. سپس آقای خیراله زاده مدیر عامل شرکت نصر میثاق اهواز  طی گزارشی  عملکرد شرکت نصر میثاق اهواز را به سمع حضار رساند.

بلافاصله بعد از پایان جلسه  فوق ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت به منظور تصویب چهار بند جدید در اساسنامه شرکت شروع شد و درپایان این جلسه اعضای مجمع پس از بحث و تبادل نظر نسبت به رای گیری اقدام نمودند

با لطف و عنایت پروردگار این جلسه با نظم و آرامش کامل از ساعت 9 صبح آغاز  و درساعت 12 ظهربه پایان رسید