جمعه, 02 آبان 1399 09:43

مجمع عمومی سالیانه شرکت نصر میثاق

این مجمع با حضور 70 در صد سهام داران و نمایندگان قانونی آنها تشکیل و  پس از رای گیری به تصویب چند موضوع پرداخت


به گزارش روابط عمومی شرکت نصر میثاق جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه درروز چهارشنبه 28فرودین ماه1398 برگزار شد.

این جلسه با حضور بیش از 70 در صد سهام دارن یا نمایندگان قانونی آنان پس ازتلاوت آیاتی از کلام الله مجید و اجرای سرود ملی و انتخاب هیات رئیسه مجمع  شروع گردید.

در ابتدای جلسه بازرس شرکت گزارش مبسوط خود را قرائت و مجمع نسبت  به تائید صورتهای مالی اقدام نمود و سپس آقای خیراله زاده مدیر عامل شرکت نصر میثاق اهواز  طی گزارشی  عملکرد هیئت مدیره را به سمع حضار رساندو همچنین به مواردی که بازرس شرکت  داشتند پاسخ داد

 درپایان این جلسه اعضای مجمع پس از بحث و تبادل نظر نسبت به رای گیری اقدام نمودند و موارد ذیل به تصویب رسید

1 -انتخاب بازرس اصلی و علل البدل

2- انتخاب روزنامه کثیر انتشار

3-تعیین سود پرداختی به سهام دارن

4- تعیین پاداش هیئت مدیره

این جلسه از ساعت 9 شروع و درساعت 12 به پایان رسید