چهارشنبه, 06 مهر 1401 09:00

شرکت نصر میثاق اهواز

فعالیت در زمینه‌های نفت و گاز، راه و باند، آب، کشاورزی ، ساختمان و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات

                    مجمع عمومی عادی  عمومی سالیانه شرکت نصر میثاق اهواز

 

 به گزارش روابط عمومی شرکت نصر میثاق اهواز جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در روز یکشنبه  28 فروردین ماه سال  1401 رأس ساعت 9:30 صبح با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل شد.

ادامه مطلب...

خبر اطلاع رسانی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نصرمیثاق اهواز

به گزارش روابط عمومی شرکت نصر میثاق اهواز جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نصر میثاق اهواز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب...

 

مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده با حضور بیش از 90 درصد سهام داران و یا نمایندگان  قانونی  آنان برگزار شد

این مجمع با حضوربیش از 90 در صد سهام داران و نمایندگان قانونی آنها به منظور انتخاب هیئت مدیره جدید برگزار شد

ادامه مطلب...

تصویب افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده شرکت نصر میثاق اهواز

به گزارش روابط عمومی جلسه مجمع عمومی فوق العاده  شرکت نصر میثاق اهواز در روز چهارشنبه مورخ 15 اردیبهشت  ماه 1400 راس ساعت 11:30  تشکیل و هیات رئیسه مجمع نیز انتخاب گردید.

ادامه مطلب...

مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده شرکت نصر میثاق اهواز

 به گزارش روابط عمومی شرکت نصر میثاق جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در روز چهارشنبه  15 اردیبهشت  ماه سال  1400 راس ساعت 9:30 با حضور بیش از 70 در صد سهام داران و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل شد.

ادامه مطلب...