اینجا هستید :Skip Navigation Links
بررسی انطباق سیستم های اطلاعات حسابداری با نیازهای اطلاعاتی مدیران بررسی انطباق سیستم های اطلاعات حسابداری با نیازهای اطلاعاتی مدیران

واحد حسابررسی شرکت نصرمیثاق اهوازبه منظورآشنایی پرسنل واحدهای امورمالی وطرح وبرنامه شرکت های گروه با عنوان " مبانی سیستم های اطلاعات حسابداری وگزارشگری" اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی یک روزه نمود .

این  دوره آموزشی که مدرس آن مهندس قاسمی بود ، درسالن جلسات شرکت نصرمیثاق اهواز برگزارگردید .

همچنین به منظور تدوین نهایی دستورالعمل جامع دارائیهای ثابت ، هم اندیشی صورت گرفت وضمن اصلاح وافزایش برخی موارد مقررگردید دستورالعمل نهایی وجامع دارائیهای ثابت ، جهت تصویب نهایی به هیات مدیره شرکت تقدیم گردد .

درانتهای این دوره مهندس گلابکش رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت طی سخنانی به نقش واهمیت وهمچنین جایگاه اطلاعات درتصمیم گیری مدیران پرداخت واز کارشناسان شرکت دستور داد که درجهت ارتقاء سیستم های اطلاعات حسابداری درکمک به فرایند تصمیم سازی همت نمایند

تاریخ: ۱۳۷۵/۰۳/۲۰
روابط عمومی شرکت نصرمیثاق اهواز