اینجا هستید :Skip Navigation Links
تودیع ومعارفه مسئول حراست شرکت نصرمیثاق اهوازانجام شد تودیع ومعارفه مسئول حراست شرکت نصرمیثاق اهوازانجام شد

درجلسه ای که به منظورتودیع ومعارفه مسئول حراست شرکت نصرمیثاق اهوازتشکیل شد ، عبدالحمیددوبری به عنوان مسئول جدید حراست تعیین وحکم ابلاغ رادریافت نمود .

دراین جلسه که جمعی ازمدیران ستادی حضورداشتند ابتداء آقای طالب باغبانی عضوهیات مدیره ومدیریت حوزه مدیرعامل طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکرازآقای حبیب بشیر مسئول قبلی حراست شرکت به اهمیت وحساسیت این جایگاه پرداخت وگفت : حراست جایگاهی بس مهم است و باید به بررسی چالشها وشناسایی زمینه های سوء استفاده ، ارائه راهکارو پیشنهادجهت رفع مشکلات موجود درمجموعه درزمینه مسائل حراستی ، نظارت بیشتربرعملکرد کارگاهها وشناسایی افرادخاطی پرداخت .

وی همچنین افزود : مسئول حراست باید در برقراری ارتباط نزدیک و صمیمانه با مدیران و پرسنل وهمچنین به عنوان یک بازوی قوی درکنارمدیران به منظورجلوگیری ازخطاهاوبرقراری سلامت مجموعه تلاش نماید .

مسئول جدید حراست نیز طی سخنانی اظهارداشت : باید درجهت حفظ ونگهداری وصیانت ازسرمایه های شرکت اعم ازدارائیها ، اموال ونیروی انسانی دارای حراستی باشد تا بتوان درآینده ازاین سرمایه هابه نحواحسن بهره برداری لازم صورت گیرد .

عبدالحمید دوبری درادامه افزود : وظیفه اصلی حراست حفظ سلامت درونی وبیرونی سازمان است که باید به حفظ وارتقای حفاظتی مجموعه به منظور پیشبرد اهداف آن وهمچنین همراهی ومساعدت مدیران با ارائه مشورت  های موثرواطلاع رسانی به موقع اعمال نظارت وانجام اقدام موثرجهت حفاظت همه جانبه از ایمنی وسلامت منابع سازمان می باشد

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
روابط عمومی شرکت نصرمیثاق اهواز