اینجا هستید :Skip Navigation Links
محمود حجتي، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای اداری خوزستان: براي احيا و بهسازی300هزارهكتاراز550 هزار هکتاربا وزارت نيرو به توافق رسيديم محمود حجتي، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای اداری خوزستان: براي احيا و بهسازی300هزارهكتاراز550 هزار هکتاربا وزارت نيرو به توافق رسيديم

به گزارش خبرگزاری ایسنادرخوزستان محمود حجتي در جلسه​ شوراي اداري استان که روزپنجشنبه 11 دی‌ماه با حضور معاون اول رييس‌جمهور در محل استانداري برگزار شد، اظهاركرد: در بحث كشاورزي متاسفانه اراضي كشاورزي بهره​وري پاييني دارند و اگر به روش سنتي آبياري شوند، روز به روز شاهد پايين​تر آمدن بهره​وري آن‌ها خواهيم بود و به دليل وضعيتي كه زمين​ها دارند، توليدات كشاوزي كاهش مي​يابد.

وي ادامه‌داد: در صورتي كه زمين​ها آماده شوند و آب‌رساني به اراضي كشاورزي صورت گيرد، قادر خواهيم بود ظرفيت توليد را افزايش دهيم به‌طوري‌كه در فاز نهايي طرح احيا و بهسازي اراضي كشاورزي استان، 9 ميليون تن محصولات خام كشاورزي توليد خواهد شد كه مي​توان اين محصولات را به انواع مختلف فراوري كنيم.

وزيرجهادكشاورزي در خصوص ريخته شدن پساب به تالاب​ها، از جمله تالاب شادگان گفت: پساب سه طرح شرق كارون به تالاب شادگان ريخته مي​شود، اين در حالي است كه كانالي در سال 79 مطرح و اجرا شده و قرار بود پساب​ها از طريق اين كانال به دریا منتقل شود اما به دليل خشك شدن بخشي از تالاب، مردم منطقه موافق اين اقدام نيستند.

حجتي اظهاركرد: آبي كه اكنون براي احياي تالاب در نظر گرفته ​شده، آب شيريني است كه از كارون برداشت و وارد تالاب مي​شود و اين اقدام به اين دليل انجام مي​شود كه تالاب مشكل آب دارد.

وي ادامه‌داد: قرار است در يك بررسي علمي و كارشناسي پساب​هايي كه وارد تالاب شادگان مي​شود مورد ارزيابي قرار بگيرد و در صورتي كه از نظر كارشناسان محيط زيست مشكل زيست محيطي نداشته باشد، به دريا منتقل نشود. اميدوار هستيم با پشتوانه​اي كه دولت دارد اقداماتي كه نقش بسياري در توسعه استان داشته باشند، به سرانجام برسد كه مشاركت مردم در اين زمينه بسيار تأثيرگذار خواهد بود.

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶