اینجا هستید :Skip Navigation Links : صفحه نخست : پروژه ها

پروژه تثبیت ساحل رودخانه کارون در ایستگاه پمپاژ کارون
پروژه تثبیت ساحل رودخانه کارون در ایستگاه پمپاژ کارون
کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
وضعیت پروژه: تحویل قطعی
تاریخ شروع: ۱۳۸۴/۰۱/۱۶
پروژه الحاقیه قطعه دوم پای پل
پروژه الحاقیه قطعه دوم پای پل
کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
وضعیت پروژه: تحویل قطعی
تاریخ شروع: ۱۳۸۳/۱۱/۰۱
پروژه اجرای عملیات تکمیلی زهکشهای دشت ارایض (ایمن سازی کانال اصلی پای پل)
پروژه اجرای عملیات تکمیلی زهکشهای دشت ارایض (ایمن سازی کانال اصلی پای پل)
کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
وضعیت پروژه: تحویل قطعی
تاریخ شروع: ۱۳۸۷/۰۱/۱۷