تکمیل عملیات اجرایی باقیمانده کل محوطه زمینی فرودگاه بین المللی اهواز

محل اجراء :اهواز

کارفرما :شرکت فرودگاههاو ناوبری هوایی ایران

 شرح پروژه : ساخت عملیات آسفالت، جدول کشی،

محوطه سازی و برق و روشنایی  در محوطه فرودگاه  بین الملی اهواز