مجتمع 36 واحد مسکونی  و 2 واحد تجاری  میثاق در 6 طبقه روی 2  طبقه پیلوت در مساحت 1000 متر زمین 

 محل اجراء :اهواز منطقه گلستان

 کارفرما :شرکت نصرمیثاق اهواز

 شرح پروژه : طراحی  و احداث  تعداد 36 واحد مسکونی

با مساحت های مختلف و 2 واحد تجاری و امکانات کامل و به روز در زمینی به مساحت 1000 مترمربع و زیربنای 3675 متر مربع در 6 طبقه و 2 طبقه پارکینگ.