اجرای عملیات سیویل و ساختمانی پروژه احداث کارخانه نورد مجتمع  فولاد کاوه اروند            

محل اجراء : خرمشهر

کارفرما :شرکت فولاد کاوه اروند

شرح پروژه : اجرای عملیات ابنیه فنی و احداث

بیش از 4 کیلومتر جاده شامل عملیات خاکی، زیرسازی و روسازی و اجرای پیوینگ بتن مصلح روی جاده و محوطه سازی