شرکة عمران همیار آریا

مدیر: مهندس رحیم نیکبخش
تلیفون: 33214188-061
فاکس: 33214190-061
عنوان: دفتر مرکزی : اهواز سه راه گلستان-نبش خیابان وحید-پلاک2- طبقه دوم تلفن : 9-33214188 - 061 نمابر :33214190 - 061 
تاريخ البدء: 1390/06/13